Geen genade meer voor 'oud zwart geld'

31-01-2018

Alduva - Bank - Verzekeringen - Geld - Zwart geld - witwassen - Koolskamp

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil geen genade meer voor oud zwart geld dat nog boven water komt. Als de fiscus de bezitter niet meer kan beboeten, belandt elk dossier voortaan bij het gerecht.

  

Al in de herfst van 2009 trok Karel Anthonissen aan de alarmbel over de ‘bradeerprijzen’ waartegen zwart geld in ons land werd geregulariseerd. Als gewestelijk directeur bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kon Anthonissen het niet langer aanzien dat grote sommen zwart geld voor een prikje werden ‘witgewassen’ door de Belgische staat.

Het pijnpunt was dat bij de opeenvolgende fiscale regularisaties werd toegestaan dat belastingontduikers alleen boetes betaalden op de intresten die ze de jongste vijf à zeven jaar hadden opgestreken.

Anthonissen pleitte er toen al voor om ook de verjaarde zwarte kapitalen aan te pakken, desnoods via het gerecht. In sommige dossiers was dat al met succes gebeurd. Maar zelfs in zijn eigen dienst botste Anthonissen jarenlang op weerstand omdat de fiscale verjaringstermijn op zeven jaar ligt en de BBI niet verder terug in de tijd kan gaan.

Celstraffen

Maar nu wil minister van Financiën Van Overtveldt geen genade meer tonen voor het verjaarde zwart geld dat nog opduikt. ‘De BBI zal alle belastingplichtigen uitnodigen om hun fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren bij het Contactpunt Regularisaties’, vertelt de minister aan De Tijd. Het tarief om fiscaal verjaard kapitaal te regulariseren is dit jaar gestegen van 37 naar 38 procent. ‘Als de belastingplichtige daar geen gevolg aan geeft, wordt zijn dossier overgemaakt aan het parket. Dat kan dan een onderzoek starten op basis van het misdrijf witwassen in de strafwet.’

Het gerecht heeft naast meer onderzoeksbevoegdheden, zoals huiszoekingen, ook de mogelijkheid celstraffen te eisen en volledige kapitalen verbeurd te laten verklaren.

‘Ik zal er bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op aandringen dat er dan ook effectief strafrechtelijke onderzoeken worden opgestart’, stelt Van Overtveldt. ‘De strijd tegen de fiscale fraude is niet alleen een taak van de minister van Financiën, maar ook van de minister van Justitie.’

‘De BBI zal wel nog altijd de nodige rechtzettingen doen en boetes en belastingverhogingen opleggen als blijkt dat inkomsten, zoals intresten, dividenden en beroepsinkomsten, niet zijn aangegeven. De focus van de BBI ligt nu eenmaal op de jongste zeven jaar, omdat de fiscale verjaringstermijn zeven jaar bedraagt. Maar heel veel zwarte tegoeden zijn al eerder opgebouwd in de fiscaal verjaarde periode. Die kan de belastingadministratie in prinicipe niet meer belasten.’

'Zonden aangeven'

Maar ondertussen komt er nog massaal zwart geld van Belgen bovendrijven, zo bleek eerder deze maand nog. Dat gebeurt niet alleen omdat belastingplichtigen hun ‘zonden’ spontaan aangeven.

Ondanks alle fiscale regularisatierondes blijft de fiscus nog steeds veel informatie vinden over verdachte kapitalen die Belgen in het buitenland hebben geparkeerd. Dat is onder meer te danken aan de Common Reporting Standard, waardoor de fiscus sinds september zicht krijgt op de kapitalen die Belgen in 53 andere landen hebben geplaatst. Dat gebeurt ook nog altijd in Luxemburg. Zo focust de BBI nu op meer dan 400 beleggers die elk nog minstens 5 miljoen euro in Luxemburg hadden uitstaan.Samen waren die beleggingen goed voor meer dan 2 miljard euro.

Vanaf september krijgt de fiscus nog meer gegevens, onder andere uit Zwitserland, Monaco, Panama en de Bahama’s. Vorige week raakte ook bekend dat de belastinginspectie 130 dossiers onderzoekt van Belgen die beweren in het belastingparadijs Monaco te wonen.